Fotografia
Strzałka w górę Strzałka w dół

Sławomir Wojciulewicz - Adwokat

tel. +48 600 923 113

Reprezentuję Klientów przed organami administracji, ścigania oraz Sądami na terenie całego kraju w sprawach cywilno – gospodarczych, rodzinnych oraz karnych. Ponadto doradzam jak zabezpieczyć interesy Klientów na etapie zawierania umów lub negocjuję ich warunki. Dostrzegam również korzyści związane z polubownym rozwiązywaniem sporów i w razie potrzeby służę fachową pomocą jak sprawnie osiągnąć porozumienie bez udziału organów administracji publicznej.

W latach 2008 – 2010 zajmowałem stanowisko Asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu X Wydziale Gospodarczym. Posiadam uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto jestem absolwentem dwóch kierunków studiów podyplomowych tj. mediacji w biznesie oraz prawa gospodarczego i handlowego.

Prywatnie pasjonuje mnie wspinaczka górska oraz muzyka niezależna.

Fotografia
Strzałka w górę Strzałka w dół

Radosław Mieszkalski - Adwokat

tel. +48 668 673 842

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Obecnie Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Opolu.

Doświadczenia zawodowego nabierał we współpracy z wrocławskimi kancelariami adwokackimi. Do zakresu jego obowiązków należała obsługa klientów indywidulanych oraz przedsiębiorców, w tym reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego.

Występował w charakterze pełnomocnika przed Sądem Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa odszkodowań skutecznie prowadząc postępowania sądowe (w tym dot. problematyki błędu medycznego).

W procesach karnych występuje w charakterze obrońcy i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na terenie całego kraju. Pełnił funkcję kuratora procesowego.

Reprezentował strony w postępowaniach dot. błędu medycznego przed Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu.

W latach 2013-2014 członek Komisji Dyscyplinarnej przy Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu.

Przedmiot zainteresowań prawnych oscyluje wokół problematyki prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego, prawa wykroczeń oraz karnoprawnych elementów prawa sportowego.

Prywatne fascynacje to sport, teologia, teatr alternatywny oraz muzyka.

Fotografia
Adwokat Sławomir Wojciulewicz

tel. +48 600 923 113

Absolwent Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu...

Dowiedz się więcej...

Reprezentuję Klientów przed organami administracji, ścigania oraz Sądami na terenie całego kraju w sprawach cywilno – gospodarczych, rodzinnych oraz karnych. Ponadto doradzam jak zabezpieczyć interesy Klientów na etapie zawierania umów lub negocjuję ich warunki. Dostrzegam również korzyści związane z polubownym rozwiązywaniem sporów i w razie potrzeby służę fachową pomocą jak sprawnie osiągnąć porozumienie bez udziału organów administracji publicznej.

W latach 2008 – 2010 zajmowałem stanowisko Asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu X Wydziale Gospodarczym. Posiadam uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto jestem absolwentem dwóch kierunków studiów podyplomowych tj. mediacji w biznesie oraz prawa gospodarczego i handlowego.

Prywatnie pasjonuje mnie wspinaczka górska oraz muzyka niezależna.

Strzałka w górę Strzałka w dół
Fotografia
Adwokat Radosław Mieszkalski

tel. +48 668 673 842

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu...

Dowiedz się więcej...

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Obecnie Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Opolu.

Doświadczenia zawodowego nabierał we współpracy z wrocławskimi kancelariami adwokackimi. Do zakresu jego obowiązków należała obsługa klientów indywidulanych oraz przedsiębiorców, w tym reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego.

Występował w charakterze pełnomocnika przed Sądem Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa odszkodowań skutecznie prowadząc postępowania sądowe (w tym dot. problematyki błędu medycznego).

W procesach karnych występuje w charakterze obrońcy i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na terenie całego kraju. Pełnił funkcję kuratora procesowego.

Reprezentował strony w postępowaniach dot. błędu medycznego przed Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu.

W latach 2013-2014 członek Komisji Dyscyplinarnej przy Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu.

Przedmiot zainteresowań prawnych oscyluje wokół problematyki prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego, prawa wykroczeń oraz karnoprawnych elementów prawa sportowego.

Prywatne fascynacje to sport, teologia, teatr alternatywny oraz muzyka.

Strzałka w górę Strzałka w dół

Sławomir Wojciulewicz - Adwokat

tel. +48 600 923 113

Reprezentuję Klientów przed organami administracji, ścigania oraz Sądami na terenie całego kraju w sprawach cywilno – gospodarczych, rodzinnych oraz karnych. Ponadto doradzam jak zabezpieczyć interesy Klientów na etapie zawierania umów lub negocjuję ich warunki. Dostrzegam również korzyści związane z polubownym rozwiązywaniem sporów i w razie potrzeby służę fachową pomocą jak sprawnie osiągnąć porozumienie bez udziału organów administracji publicznej.

W latach 2008 – 2010 zajmowałem stanowisko Asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu X Wydziale Gospodarczym. Posiadam uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto jestem absolwentem dwóch kierunków studiów podyplomowych tj. mediacji w biznesie oraz prawa gospodarczego i handlowego.

Prywatnie pasjonuje mnie wspinaczka górska oraz muzyka niezależna.

Strzałka w górę Strzałka w dół

Radosław Mieszkalski - Adwokat

tel. +48 668 673 842

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Obecnie Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Opolu.

Doświadczenia zawodowego nabierał we współpracy z wrocławskimi kancelariami adwokackimi. Do zakresu jego obowiązków należała obsługa klientów indywidulanych oraz przedsiębiorców, w tym reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego.

Występował w charakterze pełnomocnika przed Sądem Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa odszkodowań skutecznie prowadząc postępowania sądowe (w tym dot. problematyki błędu medycznego).

W procesach karnych występuje w charakterze obrońcy i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na terenie całego kraju. Pełnił funkcję kuratora procesowego.

Reprezentował strony w postępowaniach dot. błędu medycznego przed Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu.

W latach 2013-2014 członek Komisji Dyscyplinarnej przy Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu.

Przedmiot zainteresowań prawnych oscyluje wokół problematyki prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego, prawa wykroczeń oraz karnoprawnych elementów prawa sportowego.

Prywatne fascynacje to sport, teologia, teatr alternatywny oraz muzyka.

Strzałka w górę Strzałka w dół

Wojciulewicz Mieszkalski (Kadron) to wrocławska Kancelaria Adwokacka, która powstała w celu niesienia profesjonalnej pomocy prawnej osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym.

Obszarem naszych kluczowych działań jest m.in. reprezentacja w sprawach sądowych, przed organami ścigania i administracji publicznej, doradztwo biznesowe oraz negocjacje. Wachlarz świadczonych usług jest szeroki i dopasowany do potrzeb Klientów kancelarii, dla których pełnimy rolę partnerów i przewodników w otaczającej nas rzeczywistości prawnej. Wypełniając swoje obowiązki gorliwie i sumiennie wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu właściwych decyzji. Naszym celem jest poszukiwanie w danych warunkach najlepszych rozwiązań.

W relacjach z Klientem kwestię pierwszorzędną stanowi poznanie jego rzeczywistych potrzeb i oczekiwań. To one są wyznacznikiem działań, które podejmiemy. Otwarta i klarowna komunikacja, sprawia że nasza współpraca jest transparentna i komfortowa. Państwo wiecie o kierunkach i postępach naszych działań, a my możemy sprawnie realizować wspólnie ustalone założenia.

Jako Adwokaci szczególny nacisk kładziemy na zachowanie w tajemnicy powierzanych nam informacji, gdyż bez tego nasz zawód straciłby sens. Równie ważne są dla nas kwestie etyki zawodowej, a zaufanie i szacunek do drugiego człowieka to wartości, bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w codziennym życiu.

Obserwujemy, analizujemy i wyciągamy wnioski. Tradycję etosu Adwokata łączymy z nowoczesnym sposobem prowadzenia przedsiębiorstwa. Naszym zdaniem zachowanie niezależności jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.

Codziennie funkcjonujemy z innymi ludźmi w ramach wypełnianych ról społecznych. Tworzymy połączenia rodzinne, sąsiedzkie, pracownicze, biznesowe itp. Ludzie często współistnieją wymagając od innych, aby realizowali ich wyobrażenia i oczekiwania. Kwestie merytoryczne splątują się z psychologicznymi. Czasami te kontakty zmieniają  się we wzajemne konflikty, a powrót do poprawnych relacji jest niezwykle skomplikowany.

Ludzie na przeróżne sposoby podejmują próby narzucenia swojej woli drugiemu człowiekowi. Starają się zdominować go za pomocą przemocy, gróźb lub manipulacji. Z drugiej strony niektórzy po prostu akceptują wygraną przeciwnika lub nie robią nic, licząc na samoistne wygaśnięcie konfliktu lub niewygodnej dla nich sytuacji - tym samym odmawiają negocjacji.

Za pomocą negocjacji można poszukiwać rozwiązania problemów. To dysonans pomiędzy dążeniem do osiągnięcia własnego stanowiska, a zrozumieniem wzajemnych interesów. Cokolwiek powiesz drugiemu człowiekowi powinieneś być przygotowany na to, że prawie zawsze zostaniesz opacznie zrozumiany.

Negocjacje to dwustronny mechanizm komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy niektóre interesy zaangażowanych stron są sporne lub takimi początkowo się wydają. Nie jest to ani walka, w której ktokolwiek ma odnieść zwycięstwo, ani towarzyskie spotkanie, podczas którego wymienia się zaledwie poglądy. To trudny i rozbudowany proces podejmowania wielu decyzji: zadawania odpowiednich pytań, odkrywania potrzeb i interesów, a następnie ich opisania i zastosowania w konkretnej sytuacji negocjacyjnej.

Nie istnieje jeden poprawny i skuteczny sposób prowadzenia negocjacji. Rozumiemy je jako proces zmierzający do osiągnięcia wspólnego porozumienia, a więc konkretnego rozwiązania. Jako zawodowi negocjatorzy wiemy, że spory wokół stanowisk nie dają mądrych porozumień. Są najczęściej nieefektywne i narażają wzajemne stosunki. Drogą są negocjacje skupione dookoła problemów.

Podczas negocjacji wiemy, że im bardziej starasz się przekonać drugą stronę do zmiany stanowiska, które zajęła na początku rozmów, tym trudniej jest to stanowisko zmienić. Ego rozmówcy identyfikuje się z pozycją negocjacyjną. Ludzie mają tendencję do widzenia tego, co chcą widzieć. Wiemy jak zmienić tę grę. W rzeczywistości bardzo często to właśnie sposób myślenia drugiej strony stanowi problem. Konflikt jednak nie tkwi w obiektywnej rzeczywistości, lecz w umysłach ludzi. To wyobrażona nadzieja prowadzi do wojny.

Kadron Kancelaria Adwokacka dąży do tego, aby osiągnąć porozumienie zgodne z interesami wszystkich uczestniczących stron. Wyznajemy zasadę, że należy być „twardymi” do problemu ale „miękkimi” wobec ludzi, z którymi rozmawiamy. Większość negocjacji to fragment trwalszych wzajemnych stosunków, w których istotne jest, aby sposób prowadzenia negocjacji ułatwiał raczej niż utrudniał współpracę w przyszłości. Tak naprawdę w przypadku wieloletnich relacji partnerów w interesach, klientów, członków rodziny, współpracowników, urzędników to właśnie stosunki wzajemne są najważniejsze. Dobra do podziału są nieograniczone.

Prawdziwe interesy są owocem maleńkich osobistych interakcji, dzięki którym prezentujemy sobie nawzajem, kim jesteśmy i w co wierzymy, owocem chwil szczerości, rodzących pozytywne uczucia i budujących zaufanie oraz lojalność - to zawsze jest cel zespołu Kadron.

Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania karnego, które obejmuje w szczególności:

  • postępowanie przygotowawcze (obrona podejrzanego, reprezentacja pokrzywdzonego lub świadka, sporządzenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa) ;
  • postępowanie sądowe (obrona oskarżonego, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym);
  • postępowanie wykonawcze (odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, procedura wyposażenia pojazdu w tzw. blokadę alkoholową, przerwa w karze, odroczenie kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Wychodząc naprzeciw specyfice zatrzymania i tymczasowego aresztowania, które nierzadko wymagają stawiennictwa przed organami postępowania w niestandardowych godzinach, gwarantujemy naszym Klientom niezwłoczną reakcję. W sytuacji zastosowania tymczasowego aresztowania służymy pomocą członkom rodziny aresztowanych lub ich bliskim w tych niecodziennych dla nich chwilach.

Czynności prowadzimy na terenie całego kraju.

Dzisiejsze odzyskiwanie należności często opiera się na nieodpowiednim ustaleniu hierarchii płatności oraz dyscypliny w komunikacji z dłużnikami. Windykowanie należności to nie tylko „twarda” egzekucja komornicza wynikająca z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Rozumiemy, że taki sposób egzekwowania należności to ostateczność.

Celem naszych działań jest odzyskanie pieniędzy od klienta w terminie z zachowaniem dobrych relacji. Kadron Kancelaria Adwokacka proponuje stworzenie indywidualnego systemu zabezpieczeń, który ochroni przed powstawaniem i narastaniem ewentualnych zaległości finansowych.

Naszym zdaniem windykacja należności rozpoczyna się już na etapie sprzedaży tj. przy zawieraniu umów handlowych. Następnie istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu aktywnego monitoringu płatności czy podjęcie wyprzedzających negocjacji.

Celem jest niedopuszczenie do przekroczenia terminów płatności, reagując w odpowiedni sposób na obiekcje i wymówki używane przez dłużników. Najskuteczniejsza windykacja możliwa jest wtedy, gdy działania prowadzone są w dookoła terminu płatności tj. niewielkiego przeterminowania zobowiązań.

Niestety najczęściej jednak wierzyciele rozpoczynają próby odzyskania należnych im pieniędzy zbyt późno. Wtedy sprawa musi zostać skierowana do właściwego sądu a na późniejszym etapie do komornika.

Kadron zapewnia pomoc w toku postępowania sądowego i podczas egzekucji komorniczej. Gdy dłużnikiem okaże się oszust lub fraud podejmujemy walkę prowadząc sprawy karne, aby w efekcie doprowadzić do naprawienia wyrządzonej szkody.

Doświadczenie zdobyte podczas windykacji sprawia, że możemy stać się strażnikami Twojego bezpieczeństwa biznesowego. Reprezentujemy zarówno wierzycieli jak i dłużników. Dla zadłużonych przedsiębiorstw tworzymy systemy naprawcze. Projektujemy rozwiązania, które pomagają w restrukturyzacji zadłużenia.

Kadron Kancelaria Adwokacka przeciwdziała powstawaniu konfliktów, które bezpowrotnie niweczą relacje biznesowe pomiędzy stronami. Zawsze poszukujemy mądrych porozumień.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasz kraj znajduje się w fazie głębokiej modernizacji. Polska przy udziale środków zagranicznych stała się jednym z największych placów budowy w Europie. Przeprowadzanych jest wiele procesów inwestycyjnych związanych z budową lub rozbudową autostrad, dróg krajowych i lokalnych, modernizacją nadbrzeży, przebudową wałów przeciwpowodziowych, modernizacją dworców i linii kolejowych rozbudową portów lotniczych oraz modernizacją energetyki.

Część z nas staje się bezpośrednim uczestnikiem procesu inwestycji, zwłaszcza na etapie jej przygotowywania. Dla potrzeb inwestycji Skarb Państwa dokonuje nabycia praw do nieruchomości osób trzecich, czyli tak zwanego Wywłaszczenia. Najpierw organ administracji publicznej wydaje decyzję wywłaszczeniową. W drugim etapie wydawana jest decyzja ustalająca wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom wywłaszczonym przysługuje odszkodowanie za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości.

Zanim dojdzie do wypłaty odszkodowania, organ dokonujący wywłaszczenia powinien spełnić szereg obowiązków względem wywłaszczanego. Te wszystkie kwestie mają niezwykle istotne znaczenie dla ustalenia nie tylko właściwej wysokości odszkodowania, ale i innych okoliczności związanych z procesem wywłaszczenia.

W pierwszej kolejności organ ma obowiązek przeprowadzić próbę ustalenia wysokości odszkodowania w trybie rokowań czyli tzw. negocjacji. Następnie powinien stworzyć obywatelowi możliwość dobrowolnego wydania nieruchomości i powiększyć odszkodowanie za wywłaszczenie o dodatkowe 5 %. Ponadto w decyzji o wywłaszczeniu organ winien ustanowić niezbędne służebności oraz ustalić obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu, wystąpieniu szkody lub niedogodnościom, jakie mogą powstać dla użytkowników nieruchomości sąsiednich wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości.

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że podstawą do uzyskania wysokiego odszkodowania jest analiza dokonanych przez organ czynności, w tym weryfikacja przygotowanego przezeń operatu szacunkowego. Następnie istotna jest odpowiednia komunikacja z organem administracji publicznej lub od razu wystąpienie na drogę postępowania sądowo administracyjnego, w celu ochrony swoich praw. Obserwujemy, że w procesach wywłaszczeniowych organy dopuszczają się szeregu nieprawidłowości skutkujących wydawaniem wadliwych decyzji wywłaszczeniowych oraz decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

W sprawach wywłaszczeniowych współpracujemy z doświadczonymi rzeczoznawcami. W wielu przypadkach potrafimy skutecznie podważyć przygotowane przez organ operaty szacunkowe i otwieramy drogę do sporządzenia nowego operatu uwzględniającego wyższe odszkodowanie.

Wywłaszczenie nieruchomości ingeruje w sferę prawną beneficjentów funduszy unijnych i grozi utratą lub zwrotem otrzymanego dofinansowania. Niewykorzystana kwota dofinansowania powinna powiększać odszkodowanie za wywłaszczenie, co nie jest praktyką urzędów. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje powiększenia kwoty odszkodowania o utracone dofinansowanie. W takich sytuacjach praktykujemy alternatywne rozwiązania prawne, które pozwalają na pełne pokrycie powstałej szkody.

Strzałka w górę
Strzałka w dół

Korespondencja

Sławomir Wojciulewicz
50-048 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/7

kancelaria@kadron.eu

Świadczymy usługi prawne na terenie całego kraju.

Zespół - Kim jesteśmy

Dane rejestrowe i bankowe

NIP 898 202 17 39
Regon: 022 319 032
Deutsche Bank O/Wrocław
89 1910 1048 2413 0816 7369 0001

Media

Szczegóły dojazdu

Kadron mieści się w budynku Legnicka Park Popowice obok biurowca Quatro Forum.

Parking płatny w biurowcu Quatro Forum lub darmowy po drugiej stronie ulicy Legnickiej.